Affärsidé

Inom affärsområdet skärande bearbetning skall MIRCONA erbjuda verkstadsindustrin internationellt ett brett produktsortiment av unik karaktär, samt teknisk assistans för att tillfredsställa industrins krav på rationell produktion. MIRCONAs konkurrenskraft är baserad på produkternas speciella konstruktion och höga kvalitetsnivå. Grunden för MIRCONAs lönsamhet är dess unika kompetens och effektiva organisation.