Mircona - Since 1948

Presentation


MIRCONA är ett svenskt företag med huvudkontoret beläget i Gävle. Företagets huvudsakliga verksamhet har, sedan det grundades 1948, varit konstruktion, tillverkning, marknadsföring och försäljning av skärande verktyg för spånavskiljande bearbetning. Ursprungligen bestod produktutbudet enbart av specialverktyg anpassade till kundens önskemål. Idag erbjuds ett komplett sortiment av svarv- och fräsverktyg med tillhörande vändskär i hårdmetall, keramik eller ultrahårda material. Näst intill 90 % av MIRCONAs totala produktionsvolym exporteras till ca tjugo olika marknader över hela världen, med Japan som den enskilt största exportmarknaden. Övriga exportmarknader är Europa, Mellersta och Fjärran Östern. MIRCONAs namn är synonymt med avsticknings- och spårsvsarvningsverktyg, ett område inom vilket företaget erbjuder världsmarknadens största standardsortiment. MIRCONA kan även erbjuda unika skärverktyg för andra tillämpningar av skärande bearbetning. Övertyga er själv genom att studera omstående sidor som beskriver MIRCONAs produkutbud.