Produkter

MIRCONAs produktsortiment består av svarv- och fräsverktyg, med tillhörande vändskär i hårdmetall, keramik, ultrahård diamant eller bornitrid, vilka kan indelas i fyra produktsektorer:

1. Svarvverktyg:

MIRCONAs namn är synonymt med avsticknings- och spårsvarvningsverktyg, en nischprodukt på vilken MIRCONA har specialiserat sig, och erbjuder världsmarknadens största standardsortiment. MIRCONAs konventionella svarvverktyg tillverkade i ett omfattande standardsortiment enligt ISO. MIRCONA torrsmörjsystem, “MIRCONA LUBRICATION TOOLING” vilket möjliggör en eliminering av konventionella skärvätskor, som normalt brukas i kombination med svarvverktyg. MIRCONAs verktygssystem “ZERO VIBRATION TOOLING” som används för att helt eliminera eller reducera vibrationer som genereras under svarvprocessen.

Till Katalogen

2. Fräsverktyg:

MIRCONA erbjuder ett brett sortiment av fräskroppar, tillverkade enligt ISO-standard, och som täcker de flesta konventionella fräsoperationer. MIRCONA erbjuder tillika ett omfattande sortiment av spår- och slitsfräsar som täcker de flesta spår- och slitsfräsoperationer.

Till Katalogen

3. Borrhuvuden:

Ett sortiment av MIRCONA borrhuvuden med vilka axiella spår, urborrning av en centrumplatta eller alternativt invändig ”svarvning” kan genomföras med ett roterande verktyg i en fräsmaskin eller fleroperationsmaskin.

Till Katalogen

4. Kundanpassade verktyg:

Specialverktyg tillverkade efter Era önskemål och instruktioner – MIRCONA kan erbjuda Er specialanpassade verktygshållare och skär för de flesta bearbetningsoperationer. Av tids- och kostnadsskäl utnyttjas MIRCONAs breda sortiment på standardverktyg som med så få modifikationer som möjligt förvandlas till just de specialverktyg som krävs för att lösa era bearbetningsproblem.

Till Katalogen