Val av borrhuvud: Verktygssystemet:
F10 F11 F14 F20
BFG-20FSQ
D1 = 20 - 62 mm
D2 = 20 - 40 mm
D3 = 0 - 14 mm
F22
BFG-60FSQ
D1 = 60 - 192 mm
D2 = 30 - 178 mm
D3 = 14 - 156 mm

A87
152S
D1
A99
153S
D2
B44
ISO
D3
F13 F13
F16 F16
F20
BFG-20FR
D1 = 20 - 60 mm
D3 = 20 - 68 mm
F22
BFG-60FR
D1 = 60 - 190 mm
D3 = 55 - 198 mm

A94
152S-00
D1
B102
ISO
D3
F10 F11 F14 F24
BFG-60F2SQ
D1 = 60 - 192 mm
D2 = 30 - 177 mm
D3 = 14 - 156 mm

A87
152S
D1
2x
A99
153S
D2
2x
B44
ISO
D3
2x
F13 F13 F16 F24
BFG-60F2R
D1 = 60 - 190 mm
D3 = 55 - 198 mm

A94
152S-00
D1
2x
B102
ISO
D3
2x
Val av skärgeometri och skärdata
Användningsinstruktioner
Inställning av arbetsområde
Balansering
Bearbetningstips