E6 E7
NGOT
E8 E9
RGOA
E10
RGOU
E14 E16
MT
E16
MTr
O-ringspår
E18
MT
Diamant/Bornitrid
E19
MT-..FR
Diamant/Bornitrid
E17
MS
E17
MB
E14 E18
G
Låsringspår
Val av skärgeometri E14
Val av matning och skärdjup E21
NGOT
E26
RGOA
E26
RGOU
Val av skärhastighet E22
NGOT
E28
RGOA
E28
RGOU
Val av skärsort E12