MIRCONA Tidningsartiklar

Avsticknings- och spårsvarvningsverktyg - ett universellt svarvverktyg eller ett verktyg med en specifik och begränsad tilllämpning?
Avsticknings- och spårsvarvningsverktyg - ett universellt svarvverktyg eller ett verktyg med en specifik och begränsad tillämpning?
I överensstämmelse med gamla traditioner och sedvänjor så betraktas spårsvarvning i allmänhet och avstickning i synnerhet som svåra och komplicerade svarvoperationer. Otillfredsställande form- och dimensionstoleranser, korta verktygslivslängder, vibrationer och otillräcklig ytfinhet på snittytorna är oftast en regel och inte ett undantag, och verktygshaverier är inte ovanliga.