MIRCONA Pressmeddelanden

MIRCONAs avsticknings- och spårsvarvningsverktyg tillverkade i specialutförande
MIRCONAs avsticknings- och spårsvarvningsverktyg tillverkade i specialutförande
MIRCONA, den svenska specialisten på avstickning och spårsvarvning, tillverkar och levererar en avsevärd mängd av speciellt anpassade spårsvarvningsverktyg, framtagna i överensstämmelse med kundens instruktioner och önskemål. Av tids- och kostnadsskäl utnyttjas MIRCONAs breda sortiment på standardverktyg som med så få modifikationer som möjligt förvandlas till just de specialverktyg som krävs för att lösa kundens aktuella bearbetningsproblem