Historik


Ett gossebarn föds 1921 i Hercegovina, i Jugoslavien, som ges namnet Wlajko Mihic. Vid 18 års bryter den otålige ynglingen upp från hemmets lugna vrå, han lämnar familjen för att aldrig igen återvända. Samma år 1939 bryter andra världskriget ut och Wlajko deporteras till ett arbetsläger i Finland, och efter ett antal år lyckas han fly till Sverige. 1948 startar den jugoslaviske flyktingen en liten reparationsverkstad i staden Gävle, vilken i det första skedet var inriktad på reparation, leverans och distribution av tillbehör och reservdelar för den tillverkande mekaniska industrin.

Företagets inriktning koncentrerades nu helt på framställningen av skärande verktyg i snabbstål eller hårdmetall, i det senare fallet lödda verktyg. Med representanter för svensk verkstadsindustri såsom VOLVO, SAAB, ALFA LAVAL och andra, etablerades ett samarbete på specialanpassade verktygslösningar. Tack vare dessa kontakter blev GÄVLE VERKTYGSFABRIK Europas första tillverkare av hårdmetallverktyg baserade på den s k vändskärstekniken. I början av 60-talet påbörjades en export av företagets produkter, och namnet ändrades till MIRCONA.

Baserat på know-how och erfarenheter från tillverkning av specialanpassade verktygslösningar, utvecklades under 60- och 70-talet en flora av standardverktyg. Företagets verksamhet och policy ändrades därmed drastiskt, till en leverantör av ett omfattande standardsortiment på svarv- och fräsverktyg i hårdmetall. I början av 80-talet är MIRCONA en modern snabbt växande verktygstillverkare, med 90 % av produktutbudet baserat på standardprodukter.