MIRCONA produktkataloger och DVD-filmer
catalogue image
Komplett katalog på hela MIRCONAs produktsortiment, 548 sid.
Språk: Katalognr:
Engelska/Tyska/Svenska CGE 0069E st.
Franska/Italienska/Spanska CGE 0069F st.
catalogue image
Katalog över MIRCONA kundanpassade verktyg, 8 sid.
Språk: Katalognr:
Engelska/Tyska/Svenska/Franska/Italienska/Spanska SV 0065EF st.
catalogue image
Rekommendationer för val av MIRCONA avsticknings- och spårsvarvningsverktyg, 4 sid.
Språk: Katalognr:
Engelska/Tyska/Svenska IST 0049E st.
Franska/Italienska/Spanska IST 0049F st.
catalogue image
Rekommendationer för val av MIRCONA skärgeometrier för svarvning, 4 sid.
Språk: Katalognr:
Engelska/Tyska/Svenska IIV 0072E st.
Franska/Italienska/Spanska IIV 0072F st.
catalogue image
Rekommenderade skärdata för MIRCONA avsticknings- och spårsvarvningsverktyg, 8 sid.
Språk: Katalognr:
Engelska/Tyska/Svenska IST 0071E st.
Franska/Italienska/Spanska IST 0071F st.
catalogue image
Rekommenderade skärdata för MIRCONA ISO svarvverktyg, 8 sid.
Språk: Katalognr:
Engelska/Tyska/Svenska IIV 0070E st.
Franska/Italienska/Spanska IIV 0070F st.
catalogue image
Generell broschyr som presenterar MIRCONAs hela produktsortiment, 12 sid.
Språk: Katalognr:
Engelska IUT0058E st.
Tyska IUT0058T st.
Svenska IUT0058S st.
Franska IUT0058F st.
Italienska IUT0058I st.
Spanska IUT0058SP st.
catalogue image
MIRCONA prislista för slutförbrukare på den svenska marknaden, 84 sid.
Språk: Katalognr:
Svenska P003 2006 st.
dvd image
DVD-skiva nr. 1, 2006 med följande MIRCONA produkt- och presentationsfilmer:
Spår: Spela upp
MIRCONA avsticknings- och spårsvarvningsverktyg
Längd: 28 min Berättare: Nej
Spela upp
MIRCONA sofistikerade skärgeometrier för avstickning och spårsvarvning
Längd: 21 min Berättare: Nej
Spela upp
MIRCONAs Program på slits- spårfräsverktyg
Längd: 10 min Berättare: Nej
Spela upp
MIRCONA presentationsfilm
Längd: 12 min Berättare: Ja
Engelska Spela upp
Tyska Spela upp
Svenska Spela upp
MIRCONA minimalsmörjsystem för svarvning
Längd: 7 min Berättare: Ja
Engelska Spela upp
Tyska Spela upp
Svenska Spela upp
Franska Spela upp
Italienska Spela upp
Spanska Spela upp
DVD1 2006 st.
Beställning av MIRCONA produktkataloger och DVD-filmer:
Vänligen fyll i ert namn och address samt önskat antal i formuläret nedan.
Sänd formuläret till MIRCONA och vi skickar er beställning snarast möjligt.
Företagsnamn: Namn:
Postaddress: Postnummer:
Land:
E-post: Tel:
Fax: Websida: