Val av verktygshållare:B12
PMC
PMC
ISO-P ISO-M
S
ISO-S
C
ISO-C
C..C C..P
C..C C..P
Op type 1 B44 B64 B83 B91
Op type 2 B102 B107 B114 B117
Op type 3 B130 B138 B146 B153
Op type 4 - B123 B126 -
Op type 5 (Capto) B22 B22 B22 B22
Val av skärgeometri B27 B29 B185 B190
Specifikationer skär B172 B179 B185 B190
Val av matning och skärdjup B32 B32 - B197
Val av skärsort B170 B170 B170 B188
Val av skärhastighet B200 B200 B200 B200